Tag Archive: צמות

סיפור ארוך על שני סלים ארוכים

[הסלים לא באמת ארוכים, פשוט הקליעה שלהם התמשכה והתמשכה בלי סוף…] סל מס' 1. פרק א'. לפני בערך 10 שנים למדתי אצל מיכל רז קליעת סלים מסנסנים, נפגשנו במשך כמה חודשים, ואחרי שהקורס הסתיים נשארתי עם סל אחד חצי קלוע…. (READ MORE)

סלקלוע

הפתרון האולטימטיבי לבעיית השקיות… אחרי שסרגתי כמה דברים מחוטי שקיות, גיליתי שהכל טוב ויפה, אבל ערימת השקיות נשארה ערמומית וגבוהה כמעט כשהיתה, היות והסריגה לא דורשת הרבה חומר, וקצב העבודה שלי מאוד מאוד איטי, והמשכתי לחפש טכניקות יעילות יותר להוריד… (READ MORE)