.

היום העולמי לסריגה במרחב הציבורי 2017
2017 World Wide Knit-In-Public Day

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.